Švietimo projektai

2021–2023 metų projektai, finansuojami iš ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės lėšų

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.
Nacionalinės švietimo agentūros ir Savivaldybės administracijos sutartis čia
Nuorodos:
Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazija čia
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla čia

2021 metų Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektai, finansuojami iš Savivaldybės biudžeto
Straipsnis apie mokinių iniciatyvų projektus (2021-05-24) čia
Pranešimas Dalyvaujančiojo biudžeto forume (2021-10-26) čia
Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas čia

2020-2022 metų projektai, finansuojami iš ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės lėšų

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ,,Kokybės krepšelis“

Bendra nuoroda į projektą čia
Nacionalinės švietimo agentūros ir Savivaldybės administracijos sutartis čia

Nuorodos į projekte dalyvaujančių mokyklų tinklalapius:

Endriejavo pagrindinė mokykla čia
Kretingalės pagrindinės mokyklos čia
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija čia
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija čia

,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ (Dovilų pagrindinė mokykla, Gargždų ,,Kranto” pagrindinė mokykla);
,,Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone” (Dovilų p. m., ,,Kranto” p. m., ,,Minijos’’ progimnazija ir Priekulės I. Simonaitytės gimnazija, Ketvergių p. m.). (tęsiamas).

2018-2020 metai

Mokyklų pažangos projektai pagal  2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-K-728 PRIEMONĘ „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“ : ,,Atvirkščia pamoka” – kiekvieno mokinio pažangai” ir ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai,– motyvuoti mokiniai” čia

LL3 Klaipėdos rajono kūrybinės komandos narių stažuotė Estijoje–Suomijoje čia

LL3 kūrybinė komanda čia

LL3 projekto aprašymas čia

LL3 pristatymas čia

LL3 Klaipėdos rajone čia

Klaipėdos rajono savivaldybės pokyčio LL3 projekto ataskaita čia

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:06:50

Veiklos sritys