Tarnybiniai nusižengimai ir darbo pareigų pažeidimai

2022 m.

2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje pradėtos 2 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros dėl galimų valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų. Abiem atvejais pripažinta, kad valstybės tarnautojai tarnybinių nusižengimų nepadarė. Baigtos 2 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros, pradėtos 2021 m.: vienu atveju Administracijos direktoriui pripažinus, kad valstybės tarnautojas tarnybinio nusižengimo nepadarė, kitu atveju – pripažinus valstybės tarnautoją padarius tarnybinį nusižengimą bei paskyrus tarnybinę nuobaudą – pastabą.

2022 m. Administracijoje atlikti 8 tyrimai dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (Administracijos darbuotojų bei Savivaldybės įstaigų vadovų) galimų darbo pareigų pažeidimų. 6 atvejais nustačius darbo pareigų pažeidimus, darbuotojai buvo įspėti, kad jiems padarius antrą tokį patį pažeidimą, jie gali būti atleisti iš darbo.

2021 m.

2021 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje pradėtos 6 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros dėl galimų valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų. Iš jų – 1 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūra užbaigta Administracijos direktoriui pripažinus valstybės tarnautoją padarius tarnybinį nusižengimą bei paskyrus tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą, 1 atveju – Administracijos direktoriui pripažinus valstybės tarnautoją padarius tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinės nuobaudos neskyrus, nes nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, 2 atvejais pripažinta, kad valstybės tarnautojai tarnybinių nusižengimų nepadarė. 2 pradėtų tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros nebaigtos ir tęsiamos 2022 m.

2021 m. Administracijoje atlikti 8 tyrimai dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (Administracijos darbuotojų bei Savivaldybės įstaigų vadovų) galimų darbo pareigų pažeidimų. 2 atvejais nustačius darbo pareigų pažeidimus, darbuotojai buvo įspėti, kad jiems padarius antrą tokį patį pažeidimą, jie gali būti atleisti iš darbo.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-24 11:08:14

Veiklos sritys