2021-10-28 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2021 m. spalio 21 d. potvarkis Nr. MV-78 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio“.

2021-10-28 Tarybos posėdžio medžiaga (1-25 sprendimo projektas)

1. Informacija Nr. A4-1121 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:05:05

Veiklos sritys