2021-12-23 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 16 d. potvarkis Nr. MV-93 “Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio”

2021-12-23 Tarybos posėdžio medžiaga (1-53 sprendimo projektas)

1 informacija Nr. A4-1375

2 informacija Nr. A4-1374

3 informacija Nr. A4-1390

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:04:49

Veiklos sritys