2022-01-27 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2022 m. sausio 20 d. potvarkis Nr. MV-4 “Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio”

2022-01-27 Tarybos posėdžio medžiaga (1-40 sprendimo projektas)

1. Informacija Nr. A23-172

2. Informacija Nr. A4-86

3. Informacija Nr. A4-98

4. Informacija Nr. A4-69

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:03:56

Veiklos sritys