2022-04-26 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2022 m. balandžio 19 d. potvarkis Nr. MV-26 “Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio”

2022-04-26 Tarybos posėdžio medžiaga (1 – 33 sprendimo projektas)

1 informacija Nr. A4-492

2 informacija Nr. A4-518

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:03:40

Veiklos sritys