2022-07-05 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2022 m. birželio 28 d. potvarkis Nr. MV-56 ,,Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“

2022-07-05 Tarybos posėdžio medžiaga (1-44 sprendimo projektas)

1 informacija Nr. A4-831

2 informacija Nr. A4-860

3 informacija Nr. A4-859

4 informacija Nr. A4-877

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:03:28

Veiklos sritys