2022-09-29 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2022 m. rugsėjo 22 d. potvarkis Nr. MV-85 “Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio”

2022-09-29 Tarybos posėdžio medžiaga (1-48 sprendimo projektas)

1 informacija Nr. A4-1135

2 informacija Nr. A4-1136

3 informacija Nr. A4-1163

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:03:18

Veiklos sritys