2023-05-30 Tarybos posėdžio medžiaga

Potvarkis ,,Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“ Nr. MV-214.

2023-05-30 Tarybos posėdžio medžiaga (1-41 sprendimo projektas)

1 informacija Nr. A4-365

2 informacija Nr. A4-541

3 informacija Nr. A4-589

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-06 01:07:16

Veiklos sritys