Klaipėdos rajono gyventojai iki lapkričio 30 d. dar gali balsuoti už dalyvaujamojo biudžeto konkurso „Tavo idėja“ iniciatyvas. Kiekvienas gyventojas, kuriam ne mažiau nei 16 metų, savo balsą gali atiduoti net už tris labiausiai patikusius projektus.

Šiemet idėjos varžosi 3 kategorijose:

  • Mažos apimties projekto, įgyvendinamo savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 30 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne daugiau kaip 90 tūkst. eurų;
  • Mažos apimties projekto kaimuose, turinčiuose mažą (250 ir mažiau) deklaruotų gyventojų skaičių, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 15 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne daugiau kaip 30 tūkst. eurų;
  • Didelės apimties projekto savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 100 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne mažiau kaip 180 tūkst. eurų. 

Balsuoti galima tiek elektroniniu būdu https://apklausa.klaipedos-r.lt/, tiek užpildant popierinius balsavimo biuletenius, kuriuos galima atnešti į J. Lankučio viešąją biblioteką ir jos filialus ir bibliobusą, taip pat seniūnijas ar Savivaldybės „vieną langelį“.

Balsavimas vyks iki lapkričio 30 dienos. Balsuojant kviečiame laikytis šių taisyklių:

  • Už idėjas balsuoti gali tik gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone deklaravę gyventojai nuo 16 metų.
  • Vienas gyventojas gali balsuoti tik už tris projektus ir tik vieną kartą.
  • Elektroniniu būdu balsavus kelis kartus, galioja paskutinis balsavimas.
  • Tam pačiam gyventojui balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinę balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu gautas balsas.
  • Tam pačiam gyventojui užpildžius kelias popierines balsavimo korteles, nė vienas balsas neįskaitomas.

Daugiau informacijos, interaktyvų projektų žemėlapį, popierinį balsavimo biuletenį bei projektų pristatymus rasite Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Tavo idėja“ www.klaipedos-r.lt/tavo-ideja.