Dovilų karjero pritaikymas rekreacinei, turizmo ir sportinei veiklai

Dovilų karjero pritaikymas rekreacinei, turizmo ir sportinei veiklai

Projekto idėja

Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą prie I Dovilų karjero, taip sukuriant palankesnes aktyvaus ir rekreacinio poilsio sąlygas ir užtikrinant tinkamą gamtos išteklių panaudojimą.

Projekto rezultatai, jų nauda Savivaldybei

Galimybių studijose viena iš pagrindinių problemų nurodoma, kad ,,karjerų teritorijoje neišvystytos viešosios turizmo infrastruktūros objektų ir paslaugų tinklas..“ Taipogi pastebima, kad Klaipėdos rajone pagrindiniai turizmo srautai telkiasi prie jūros ir prie Kuršių marių esančiose teritorijose. Tuo tarpu karjerai dėl savo geografinės padėties turi didelį potencialą išnaudojant gamtinius išteklius, plėtoti aktyvų bei rekreacinį turizmą. Todėl siekiant plėtoti rekreacinį turizmą būtina investuoti į infrastruktūros plėtojimą.

Įgyvendinimo vieta

Klaipėdos rajono savivaldybė, Dovilų sen., Dovilų mstl., 

Projekto sąmata – 80 996,28 Eur

Projekto aprašymas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:00:26

Veiklos sritys