Turto ir privačių interesų deklaracijų paieška

Deklaracijų paieška 

Ką reikia deklaruoti 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kvalifikuotų ir nepriekaištingos reputacijos darbuotojų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), kurie skiriami viešojo pirkimo iniciatoriais ir gali būti skiriami atskiriems pirkimams sudaromų pirkimų komisijų nariais, pirmininkais ir pirkimų organizatoriais, sąrašas:

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-25 09:41:13

Veiklos sritys