Už bebrų populiacijos sureguliavimą atsakingas tame plote medžiojantis medžiotojų būrelis. Laisvos formos prašymas teikiamas seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą tiesiogiai atvykus, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).