Ūkininko ūkiai registruojami ir išregistruojami Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Prašymą įregistruoti ūki pateiksite atvykę į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Privalomi duomenys registruojant ūkininko ūkį:

  • Ūkininko duomenys – fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas.
  • Pasirengimą ūkininkauti nurodantys duomenys (išsilavinimas žemės ūkio srityje arba baigti pasirengimo ūkininkauti kursai, arba turėti 3 metų darbo stažą  žemės ūkyje, jeigu tai  asmuo vyresnis nei 50 m.).
  • Ūkio adreso duomenys – žemės sklypo unikalus Nr. ar valstybinės žemės ploto duomenys. Žemės sklypo paskirtis turi būti žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio.
  • Pagrindinė veikla – pasirenkama iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.). Pagrindinė veikla pasirenkama tik iš klasifikatoriaus A sektoriaus.
  • Kiti duomenys ūkyje nurodomi ūkininko nuožiūra.

Ūkininko pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos tik atvykus į ūkį įregistravusios savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių.