Klaipėdos rajone savivaldybės gyventojų prašymai priimami jų deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnijose.