Ūkininko ūkio duomenis atnaujinti galima seniūnijose pagal ūkio adresą, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje arba savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Ūkio duomenis atnaujinti reikia kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d, net jei jie nepasikeitė (reikia patvirtinti šį faktą).