Prašymai specialiesiems architektūros reiklavimas teikiami per informacinę sistemą „Infostatyba“ https://www.epaslaugos.lt/portal/login.