Techninės sąlygos išduodamos Savivaldybės administracijai pateikus:

  1. nustatytos formos prašymą,
  2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją),
  3. planuojamos statybos ribų planą (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais Statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Tęchninės sąlygos taip pat gali būti išduodamos naudojantis informacinėmis sistemomis „Infostatyba“, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).