Gyventojai gali teikti paraiškas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įgyvendintų prevencijos priemonių kompensavimui (repelentų įsigijimui, tepimui, apsauginių tvorų įrengimui). Paraiškos teikiamos bei registruojamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje iki kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 1 d.