Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas teikia Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui laisvos formos prašymą išduoti techninius dokumentus apie jo žemėje esančius melioracijos statinius. Kartu pateikiamas nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantis dokumentas (arba jo patvirtinta kopija). Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).