60 Eur per mėnesį dydžio Išmoka vaikui mokama kiekvienam vaikui iki 18 m. (jeigu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą – iki 21 m.). papildoma 40 Eur išmoka mokama negalią turintiems  vaikams ir vaikams iš gausių arba nepasiturinčių šeimų (kur pajamos vienam šeimos nariui nesiekia 250 Eur per mėnesį).