Prašymai priimami Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje. Pateikiamas laisvos formos prašymas. Prie prašymo pridedami dokumentai:

  1. Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimo (kopiją) arba kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas naudojimosi žeme faktas.
  2. Žemės sklypo plano kopija.