Informaciją apie galiojančius teritorijų planavimo dokumentus galite rasti Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje https://gis.klaipedosr.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=85ffde40c35d4eeab408c66abd57fb06. Dėl papildomos konsultacijos kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių.