Jei planuojamas dirbtinis vandens telkinys melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta ir su Savivaldybe. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui pateikiamas laisvos formos prašymas, dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas vandens telkinio gylis, plotas ir profilis bei melioracijos statinių planas masteliu 1:2000 su pažymėta planuojamo telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.