Taip. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui teikiamos socialinės paslaugos rūšį. Esant būtinybei, mokėjimo dydis gali būti sumažinamas arba nuo mokėjimo atleidžiama.