Taip, paveldėjimo atveju, reikalingi paveldėjimą įrodantys dokumentai, kitais atvejais  ̶  atstovavimo sutartis.