Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu:

  • nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
  • pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (125 Eur) (toliau – VRP);
  • kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Paramos nepasiturintiems asmenims įstatyme numatytų sąlygų.