Paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Bičių laikytojas, norėdamas pateikti paraišką, turi atvykti į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių pagal gyvenamąją vietą arba bičių šeimų buvimo adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, cukraus ar invertuoto cukraus sirupo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.