Kriterijai, kada medžiai ir krūmai laikomi saugotinais. Saugotinų medžių kirtimui reikalingas leidimas.

TeritorijaMedžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;
skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai
1. Kurortuose ar kurortinėse teritorijose: 
1.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėjedidesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*. 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
1.2. privačioje žemėjedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
2. Pakrantės apsaugos juostojeąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens.

pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens.

beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens.

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
3. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje: 
3.1. miestedidesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*. 
3.2. ne miestedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje: 
4.1. miesteąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens.
4.2. ne miesteąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.
5. Kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijosedidesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*. 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
6. Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijosedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
7. Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypuose: 
7.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėjedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
7.2. privačioje žemėjeąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.
8. Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėjedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijojedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
10. Miestų, miestelių gatvėsedidesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.
11. Kaimų gatvėsedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
12. Geležinkelio želdinių apsaugos zonojedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
13. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelio juostoje: 
13.1. valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostojedidesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*.
13.2. vietinės reikšmės kelio juostojedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
14. Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribųdidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
15.Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonoje, kitose sanitarinės apsaugos zonosedidesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.