Primename, kad ir šiemet gyventojai gali gauti kompensaciją už  gyvūnų augintinių (šunų, kačių) kastravimo išlaidas.

Klaipėdos rajono savivaldybei  el. p. [email protected] reikia pateikti prašymą, veterinaro pažymą, mokėjimo dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaraciją.

Gyvūno augintinio savininko gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Klaipėdos rajone. Gyvūnas augintinis turi būti paženklintas mikrochema ir registruotas gyvūnų augintinių registre.

Tvarkos aprašas

Kompensavimo aprašo 1 priedas

Kompensavimo aprašo 2 priedas