Keletas pastabų apie įmonių pavadinimus

Kokių klaidų vis dar pasitaiko rašant įmonių pavadinimus? Dažnai jų vis dar galima pastebėti spaudoje, reikalų raštuose ar net dokumentuose – taip pat ir pačių įmonių sudarytuose.

Klaidos – paprasčiausios: nelietuviškos kabutės, visos pavadinimo raidės didžiosios ar dvižodžio pavadinimo abi raidės didžiosios ir pan.

Dažniausiai bandoma įrodinėti, kad kaip pavadinimas įregistruotas, taip ir reikia jį vartoti. Iš dalies taip, bet ne visai. Kaip yra iš tikrųjų, galima rasti informacijos Valstybinės kalbos komisijos svetainėje www.vlkk.lt skiltyje „Juridinių asmenų pavadinimai“. 

Taigi, netiesa, kad jei simbolinis pavadinimas registruotas didžiosiomis raidėmis, tai jį ir privaloma vartoti didžiosiomis raidėmis. Išskyrimas šriftu – alternatyvusis rašybos būdas, registracijai netgi netinkamas.

Įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai dokumentuose ir apskritai rišliame tekste rašytini pagal bendrąsias lietuvių kalbos rašybos taisykles: jei tiesioginės reikšmės – pavadinimo pirmąjį žodį (ir sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, be kabučių, pvz.: Tarptautinis Vilniaus oro uostas (ne TARPTAUTINIS VILNIAUS ORO UOSTAS, ne „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“), Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ (ne VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „LIEPAITĖS“); jei simbolinis – pavadinimo pirmąjį žodį (ir sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, su kabutėmis, pvz.: sporto klubas „Motoras“ (ne sporto klubas MOTORAS), choras „Vilnius“ (ne „CHORAS VILNIUS“).

Variantas didžiųjų raidžių ar kokiu kitu šriftu gali būti vartojamas dizaino reikmėms, pvz., reklamoje, iškabose ar kokiais kitais specialiais atvejais. Neutraliame tekste toks variantas reikštų raidinę santrumpą.

Dažnai painiojamasi ir dėl dvižodžių pavadinimų rašybos, − antrasis žodis rašomas didžiąja. Į šį klausimą atsakymas taip pat paprastas:

Rašoma pagal bendrąsias rašybos taisykles: didžiąja raide rašomas pirmas simbolinio pavadinimo žodis ir visi jį sudarantys tikriniai daiktavardžiai. Taigi „Naujoji rūta“, „Vilniaus pergalė“ (ne „Naujoji Rūta“, ne „Vilniaus Pergalė“).

Kaip minėta, įvairiuose tekstuose, netgi dokumentuose, tenka pastebėti netaisyklingai parašytų ir mūsų rajono įmonių pavadinimų:

GNSB „Gindulių Vėjas” (= „Gindulių vėjas”), UAB „Genčių Nafta“ (= „Genčių nafta“), UAB „Trys Drakonai“ (=  „Trys drakonai“). Beje, šios įmonės registruotos taisyklingai.

Tačiau yra ir registruotų netaisyklingai, pvz.: UAB „KLAIPĖDOS FAUGA“ („Klaipėdos fauga“), UAB „Foto energija“ (= UAB „Fotoenergija“).  

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), 761 punkto nuostatoms VLKK teikia Registrų centrui konsultacijas dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Belieka tikėtis, kad dabar registruotų netaisyklingų pavadinimų įmonių pavadinimų praslys kuo mažiau, nors taisyklingos kalbos reikalavimas jau nuo 2000 metų įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnyje.

Daiva Beliokaitė 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-21 09:58:19

Veiklos sritys