Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai – paroda, paskaitos ir giesmės

2017-05-08

Nuotraukoje: meras Vaclovas Dačkauskas, „Bangos“ laikraščio žurnalistė Virginija Lapienė ir UAB „Hidrostatyba“ valdybos pirmininkas Jonas Dumašius 

Gegužės 4−5 dienomis Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje ir Evangelikų liuteronų parapijos namuose bei J. Lankučio viešojoje bibliotekoje Gargžduose vyko renginiai, skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Renginiuose dalyvavo ir meras Vaclovas Dačkauskas bei jo pavaduotoja Violeta Riaukienė. Apdovanoti žurnalistai ir mokinių konkurso apie gimtąjį kraštą dalyviai – mokiniai ir jų mokytojai.

Jau keletą metų premiją geriausiam žurnalistui teikia UAB „Hidrostatyba“. Šiemet šios bendrovės valdybos pirmininkas Jonas Dumašius ją įteikė ilgametei „Bangos“ laikraščio žurnalistei Virginijai Lapienei. Savivaldybės padėką teikdamas meras Vaclovas Dačkauskas sakė, kad jautriai parodomas dėmesys žmogui Virginijos straipsniuose padeda sužinoti, kuo ir kaip gyvename rajone, bet ir paskatina susimąstyti, atkreipti dėmesį dažnai ir skaudžias problemas, nenutolti nuo paprasto žmogaus išgyvenimų, suprasti, pasidalinti ir visiems kartu siekti aukštesnių tikslų.  Žurnalistė apdovanota už ilgametį žurnalistinį darbą, gebėjimą išklausyti žmogų ir perteikti jo sielos grožį skaitytojui, už jautriai ir patraukliai papasakotas gyvenimo istorijas, kuriančias mūsų krašto istoriją. 

Savivaldybės padėkomis taip pat apdovanoti „Bangos“ laikraščio korespondentė Aistė Noreikaitė – už tikslias žinias, jaunatvišką ir drąsų požiūrį, skaidrų stilių, aštrią ir smagią plunksną bei internetinio portalo „Mano Gargždai“ direktorius Vytautas Kundrotas − už plačiai atsiveriančius Klaipėdos rajono horizontus internetinėje erdvėje.

„Niekada nepavadinčiau mūsų rajono provincija, − sakė Aistė Noreikaitė, − čia verda tikras gyvenimas, čia tiek daug progresyvumo, užsidegimo nuveikti tikrai didžius dalykus.“

„Mano Gargždai“ direktorius Vytautas Kundrotas džiaugėsi internetinio portalo sėkme ir žadėjo dar daugiau greitų, objektyvių ir patraukliai pateiktų žinių rajono gyventojams. „Mes nekonkuruojame su laikraščiais, esame atradę savo nišą, savo skaitytoją ir džiaugiamės tuo, prisidėdami prie visuomenės informavimo ir švietimo“, – sakė V. Kundrotas.

Mokinių rašinių konkurso apie gimtąjį kraštą komisijos pirmininkė mero pavaduotoja Violeta Riaukienė pasveikino mokinius, dalyvavusius konkurse, jautriai aprašiusius savo šeimos ir giminės patirtis. „Tai, ką jūs taip vaizdingai, įtaigiai, šviesiai išreiškėte savo darbuose, kuo pasidalijote su mumis, yra mūsų rajono ir visos mūsų Tėvynės istorijos dalelė“, − sakė ji.

Savivaldybės padėkos raštais apdovanota konkurso laureatė Ketvergių pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinė Gabrielė Mikutaitė – už išsamų ir turiningą gimtojo krašto savasties įprasminimą per šviesaus žmogaus paveikslą. Pasikalbėjusi su doviliškiu lietuvininku ir krašto žinovu Helmutu Lotužiu, ji parašė įdomų įspūdžių rašinį.

Švietimo skyriaus diplomais apdovanoti „Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai  Ieva Dobravolskytė, Erika Endrulytė, Emilija Jovaišaitė, Greta Moliakovaitė, Toma Tamošauskaitė, Areta Šeškaitė, Emilija Vaivadaitė.

Mokiniai gavo ir dovanų, jų rašiniai bus spausdinami „Bangos“ puslapiuose.

Jau savaitę prieš tai į I. Simoanitytės gimnaziją atvyko paroda iš Lietuvių kalbos instituto „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“, kurią turėjo progos aplankyti ne tik visi gimnazijos, bet ir aplinkinių mokyklų – Agluonėnų, Šiūparių, Dituvos – moksleiviai, taip pat ir Priekulės socialinių paslaugų centro lankytojai. Paroda keletui dienų perkelta į gargždų J. Lankučio viešąją biblioteką.

„Man labai smagu pristatinėti mokiniams šią parodą, – sakė gimnazijos bibliotekininkė Asta Januškienė, − ji tinkama ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus mokiniams, − visi, kas aplanko parodą, žaisdami interaktyviomis priemonėmis, sužino labai daug apie lietuvių kalbą – jos vietą tarp pasaulio kalbų, raidą, ypatybes ir dar daugybę įdomių dalykų“.

Lietuvių kalbos instituto darbuotoja daktarė Aurelija Tamulionienė, pati parodą pristačiusi gegužės 4 d. vienuoliktokams, sakė, kad tai tik nedidelė dalelė visos parodos, kurią verta aplankyti mokiniams Vilniuje, Lietuvių kalbos institute. Paroda, pripažinta viena iš geriausių kalbų parodų pasaulyje, yra nemokama. Apie ją daugiau sužinoti galima Lietuvių kalbos instituto internetinėje svetainėje www.lki.lt; (8 5) 234 72 00; [email protected].

Evangelikų liuteronų namuose Dr. Aurelija Tamulionienė pristatė pranešimą apie kalbos ir jos vartotojų ryšį, visuomenės kalbines  nuostatas, bendrinės kalbos pokyčius, kaip suprantama pagarba kalbai, kokių modernių būdų ir priemonių ieškoma lietuvių kalbos prestižui stiprinti. Apie tai ji kalbėjo ir kitą dieną J. Lankučio viešojoje bibliotekoje, be kita ko, pristatydama ir naujausias lietuvių kalbos duomenų bazes, patogias naudotis mokytojams ir mokiniams, tokias kaip http://lkiis.lki.lt, kur sukaupta daug elektroninių žodynų, http://mokymai.lki.lthttp://zaidimai.lki.ltwww.kalbosnamai.lt.

Kita Lietuvių kalbos instituto darbuotoja dialektologė Rima Bakšienė pristatė kartu su Daiva Vaišniene sudarytą knygą „Klaipėdos krašto aukštaičiai: Tekstai ir kontekstai“. Visiems įdomu buvo išgirsti, kaip susiformavo ir kuo gi skiriasi ši tarmė nuo kitos – Klaipėdos krašto žemaičių tarmės. Abiejų tarmių atstovų jau likę tik vienetai. Tačiau šios abi tarmės yra padariusios ženklią įtaką bendrinei kalbai. Klausytojai išgirdo ir garso įrašų, pateikiamų kompaktinėje plokštelėje prie knygos.

Apie tarmės įtaką kalbėjo ir Gargžduose J. Lankučio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje Klaipėdos universiteto profesorė ir „Vorusnėlės“ ansamblio vadovė daktarė Dalia Kiseliūnaitė. Jos paskaitą puikiai iliustravo ansamblio giedamos liuteroniškos giesmės. Daug žodžių iš tarmės buvo pakeisti kitokiais, − labiau tinkamais giesmėse vaizduojamam pasauliui – tačiau lietuvininkų dvasia, kultūra, būdas iki šiol jose atsispindi.

Renginius, skirtus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai tradiciškai organizuoja Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius kartu su J. Lankučio viešąja biblioteka.

Šiemet dėkojame ir I. Simonaitytės gimnazijai, Priekulės evangelikų liuteronų namams bei Laisvės kovų ir tremties muziejui.

Daugiau nuotraukų čia.

Daiva Beliokaitė

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-21 09:58:41

Veiklos sritys