Ar galima Danės upę vadinti Dange?

Štai ir vėl socialiniuose tinkluose ginčijasi gamtininkai su istorikais, kaip vadinti upę,  ̶  vieniems priimtinesnis Danės pavadinimas, kitiems gi, pasižiūrėjusiems dar ir į vokiškus žemėlapius, norsi ją kitaip vadinti. O klausyti reiktų kalbininkų, nes tik jie pasakys, kaip ir kodėl vystėsi, išsivystė vienas ar kitas pavadinimas ir koks teisingiausias variantas turėtų būti pasirinktas pagal dabartinę vartoseną.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke rašoma:

Taip, šalutinis normos variantas Dangė galimas vartoti, jis tinka neoficialiajai vartosenai, žr. Lietuvos vietovardžių sąrašą (papildymas patvirtintas 2017 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. N-1 (160)), dar „Vietovardžių žodyną“ (Vilnius, 2002; apsvarstyta VLKK). 

Tiesa, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre oficialusis upės pavadinimas dvinaris – Akmena-Danė. Ruožą nuo ištakų (ties Mažųjų Žalimų kaimu Kretingos r. sav.) iki Kretingos vietiniai gyventojai upę vadina Akmena, toliau – Dane arba Dange.

Norminamojo pobūdžio vietovardžių sąrašuose variantas Dãnė (2 kirč.) – pagrindinis, tačiau norminiais pripažįstami taip pat Dañgė (2 kirč.) ir Dãnija (1 kirč.). A. Vanago teigimu, upėvardžiai DanėDanija archajiški, indoeuropietiški, jų šaknis dan– sietina su avestos dānu– „upė“, osetinų don „upė, vanduo“ (žr.: Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Vilnius, 1981, p. 80). V. Mažiulis, pasisakantis už formą Dangė, upėvardį sieja su kuršių *dangā– „kreiva, vingiuota“ (žr.: Baltistica, t. 37, nr. 2 (2002), p. 316).

Remdamasi pastovumo principu ir Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus nuoseklia nuostata, Kalbos komisija teigia, kad oficialiojoje vartosenoje turėtų nusistovėti forma Danė. Taigi šis pavadinimo variantas turėtų būti teikiamas oficialioje vartosenoje: mokslinėje ir mokomojoje literatūroje, žemėlapiuose, įstaigų dokumentuose ir pan.

*

Prisiminkime kitų žinomų Europos upių – Dunojaus ir Dono pavadinimus, kurių šaknyse archajiškesnė a užleido vietą kitoms balsėms.

Laisvesnio stiliaus publicistiniuose tekstuose, žinoma, galima vartoti ir variantą Dangė.  

Panašūs reikalai su Minija ir Minge. Visgi Registrų centro Adresų registre teikiamas kaimo pavadinimo variantas Minija, – kaip ir upės. Minėtame „Vietovardžių žodyne“, beje, teikiamas šalutinis upėvardžio variantas – Minė.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:51:50

Veiklos sritys