Ar toli nukeliausime Šv. Jokūbo keliu?

Vasara – kelionių metas, − gal kai kas pakeliaus ir Šv. Jokūbo keliu, − juolab kad jo atkarpa eina ir per mūsų rajono teritoriją.

Šv. Jokūbo kelias −- tai piligriminis pėsčiųjų kelias, jungiantis Lietuvą su bendru Šv. Jokūbo kelio tinklu, besitęsiančiu į Santjago de Kompostelą (isp. Santiago de Compostela) Ispanijoje. Labiau paplitusius vietovardžius lietuvių kalboj rašome adaptuotus, − kaip teisingai juos parašyti, galima surasti elektroninėje pasaulio vietovardžių duomenų bazėje  http://pasaulio-vardai.vlkk.lt. Žinoma, skliausteliuose galima teikti originalų vietos vardą.

Ar žinote, kad 1987 m. spalio 23 d. Europos Taryba paskelbė Santjago de Kompostelos deklaraciją (tarptautinių dokumentų pavadinimuose vietovardžiai taip pat rašomi adaptuotai), kurioje nutarta, kad Šv. Jokūbo kelias ir jo atšakos visoje Europoje yra pirmasis Europos kultūros kelias?

Beje, prieš šventaisiais paskelbtų asmenų vardus apibūdinimas šventasis (ne šventas, -a, o būtent įvardžiuotinė forma šventasis, -oji) ar trumpinys šv. rašomi mažąja raide, pvz.: šv. Ona, šventasis Petras, taip pat ir šv. Jokūbas.

Trumpinys šv. rašomas didžiąja raide, kai įeina į geografinį tikrinį pavadinimą ar eina kitokio tikrinio pavadinimo pirmuoju žodžiu: Šv. Lauryno upė, Šv. Kristoforo gatvė, Šv. Morkaus aikštė; 
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Šv. Onos atlaidai, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras,  Šv. Baltramiejaus naktis 
(istor. įvykio tikrinis pavadinimas)Šv. Patriko diena (nacionalinės Airijos ir kai kurių kt. šalių šventės pavadinimas), taip pat ir Šv. Jokūbo kelias.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:01:21

Veiklos sritys