Ar vartotinas žodis „foto“?

Vienam skelbime užkliuvo reklamuojami foto tapetai.

Foto… [gr. phōs (kilm. phōtos) – šviesa] – pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti sąsają su šviesa arba su fotografija (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2001, p. 249). Tai, kad foto-, kaip ir kiti nelietuviškos dėmenys (agro-, auto-, avioa-, bio-, geo-, pseudo-, vice- ir kt.) vieni nevartojami, bet visuomet eina sudurtinių žodžių pirmuoju dėmeniu ir rašomi kartu su antruoju, nurodoma 58-uoju VLKK nutarimu norminiu paskelbtame leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, § 121, 123.  

Taigi foto nevartotinas kaip atskiras žodis, pvz.: foto terapija (taisoma fototerapija), foto laboratorija (taisoma fotolaboratorija), foto kopija (taisoma fotokopija) ir foto tapetai (taisoma fototapetai).

Atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, teikiami šios žodžio dalies pakaitai: 1. nuotrauka; 2. fotografavimas (Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2005, p. 51).

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:32:25

Veiklos sritys