Ar?

Atnaujintos skyrybos taisyklės – dar laisvesnės, bet ar lengvesnės vartotojui? Galbūt tik tokiam, kuris labai gerai mintyse jaučia sakinio intonaciją ir jaučia, kur kablelių (ar kitų skyrybos ženklų tikrai reikia, o kur galima elgtis laisviau, ‒ jei, žinoma, yra taisyklė, kuri leidžia skirti laisviau.

Pavyzdžiui, niekad lietuvių kalboje nebus taip, kad nereiktų (iš)skirti šalutinių dėmenų sudėtiniame prijungiamajame sakinyje:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. (5.1.00)-A5-00 kreipėsi į UAB „Uoksas“ su prašymu informuoti, ar ši sutinka parduoti infrastruktūros objektus.

Prisiminkime, kaip nustatome, kada tai yra prijungiamasis sakinys ir kaip keliame klausimą šalutiniam dėmeniui nustatyti. Visų pirma randame gramatinius centrus dėmenyse (veiksnį ir tarinį). Šiame sakinyje jie abu yra aiškūs, ne numanomi (kaip dažnai taip pat pasitaiko). Tada bandome kelti klausimą iš pagrindinio šalutiniam dėmeniui: Kokiu tikslu Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kreipėsi į UAB „Uoksas“? Atsakymas į šį klausimą ir yra šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo su savo gramatiniu centru (ši sutinka). Taigi, šiuo atveju kableliu prieš jungtuką „ar“ tikrai būtinai reikia. O kada galėtų nereikėti?

Kai jungiame (kaip ir su jungtuku „ir“ ar „bei“) nesikartojančias vienarūšes sakinio dalis, pavyzdžiui:

Čia striksi žvirbliai ar varnėnai?

Bet:

Čia striksi žvirbliai ar varnėnai, ar zylės?

O kas naujo atnaujintose skyrybos taisyklėse?

Kai šalutinis dėmuo su jungtuku „ar“ pratęsiamas kitą jungtuką „ar“ ir pagrindinių sakinio dalių turinčia (ar galinčia turėti) sakinio atkarpa, tarp jų gali būti rašomas kablelis, jei tos dvi dalys suprantamos kaip vienarūšiai šalutiniai dėmenys, arba nerašomas, jei suprantamos kaip vienarūšės sakinio dalys šalutiniame dėmenyje, pavyzdžiui:

Negalėjo apsispręsti, ar jam plaukti pirmyn(,) ar atgal. Mes dar nežinome, ar būsime paskiepyti kitą mėnesį(,) ar dar vėliau.

Tačiau jei pagal prasmę jungtukas „ar“ jungia vienarūšes sakinio dalis, kablelis nerašomas, pavyzdžiui:

Svarstė, ar tiks tokia apranga spektakliui ar koncertui. Turbūt ne vienas pagalvojo, ar neprireiks pagalbos įsikuriant ar palaikant tvarką įsikūrus.

Pasirinkimas šiais atvejais priklausys nuo to, kaip jaučiame sakinio dėmenų ryšius su vienarūšėmis sakinio dalimis – ar labiau kaip atskiras mintis, kurios atsako į vieną klausimą, ar kaip atskirus dalykus vienoje mintyje.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:56:08

Veiklos sritys