Dar kartą apie gegužę

Nenustojame džiaugtis šiemet itin gausiais gegužio žiedais…

Tad visų pirma – „gegužis“ ar „gegužė“?

El. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas žodis gegužė reikšme „penktas metų mėnuo“. Taigi pirmenybė teiktina (ypač prestižinėje bendrinėje kalboje) pagrindiniam (neutraliajam) normos variantui gegužėPirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Studentų diena rengiama gegužės dvyliktą dieną.
Gegužis
 – šalutinis (dalinis) normos variantas, prireikus (pavyzdžiui, atsižvelgiant į funkcinių stilių ypatumus) gali būti vartojamas bendrinėje kalboje (žr. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Vilnius, 2002, p. 53).

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų banko informacija

Kaip kirčiuoti „gegužę“?

Pasirodo, ir čia esama naujovių – kirčiavimo variantai dabar du, atsižvelgiant į vartosenos polinkius.

Žodis gegužė yra 3b kirčiuotės, kirčiuojamas kaip drebulė̃pamiškė̃.

Kiti linksniai kirčiuojami taip:

V.gegužė̃
K.gegužė̃s
N.gẽgužei
G.gẽgužę
Įn.gẽguže
Vt.gegužė

Pagal „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ galimas ir 2-osios kirčiuotės variantas, plg., kaip gegùtė:  

V.          gežė

K.          gežės

N.          geže

G.          gežę

Įn.         gegužè 

Vt.         gežėje

Vieną linksnį kirčiuoti pagal vienokią kirčiuotę, kitą pagal kitokią būtų didelė klaida. Pasitaiko ir kitokių klaidų: sukirčiuojama gẽgužėgẽgužės – tai taip pat nenorminis, klaidingas kirčiavimas. Prestižiniu lieka 3b kirčiuotės variantas.

Parengta pagal www.vlkk.lt Konsulatcijų banko informaciją

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:52:20

Veiklos sritys