Dokumentų pavadinimai rašomi didžiąja raide

Dažnai klystama, kai dokumento pavadinimas atsiduria kito dokumento viduje. Tokiu atveju didžioji raidė išlieka, pavyzdžiui:

Sąrašas sudarytas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu  Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą tvarką. 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:00:57

Veiklos sritys