Įgalinkime veikti taisyklingai pavadinę veikėjus

Esamojo laiko veikiamųjų dalyvių nevartokime vadindami asmenis pagal pareigas ar kitais atvejais įvardydami veikėją, kuriam apibūdinti nesunkiai galime rasti daiktavardį:

Renginio vedėjas (ne vedantysis) buvo žymus lavybininkas (bet ne kaučeris!). Budėtojas (ne budintysis  ar budintis) užregistravo daug gyventojų prašymų. Pirmininkas (ne pirmininkaujantis ar pirmininkaujantysis) pakvietė kavos (bet ne kavai). Sekretorius (ne sekretoriaujantis) protokolą surašė vakar.  

Esamojo laiko veikiamuosius dalyvius venkime vartoti ir asmenims pagal nuolatinį veikimą pavadinti:

Kiekvienas darbuotojas (ne dirbantysis) gali pareikšti savo nuomonę. Neretas moksleivis (ne besimokantis) nežino, ką veiks toliau.

O jeigu asmeniui nusakyti nėra atitinkamos reikšmės daiktavardžio? Tinka ir būdvardžiai ar dalyviai, tačiau skirkime, kada vartotina, o kada ne įvardžiuotinė forma.

Įvardžiuotine forma vartojami asmenų pavadinimai pagal nuolatinį veiksmą (kai nėra atitinkamos reikšmės daiktavardžio): tikintieji, skęstantieji, pėstieji, bet asmeniui, veikiančiam kalbamuoju momentu (laikinai), tinkamesnė paprastoji forma arba konkrečios reikšmės daiktavardis. Todėl sakinyje „Jūs daugiau sužinosite apie kraujo donorystės svarbą, o norintieji galės paaukoti kraujo“ geriau – savanoriai galės paaukoti, tačiau ne klaida ir norintys galės paaukoti. Rūkantiems čia ne vieta. Besimokantiems vairuoti įrengta nauja aikštelė.

Pabrėžtina, kad kai dalyvis (ar būdvardis) sudaiktavardėjęs, neįvardžiuotinė forma vengtina išskiriamajai daikto ypatybei reikšti:

Suaugusiųjų (ne suaugusių) mokymo centras. Mirusiųjų (ne Mirusių) minėjimo diena. Tikinčiųjų (ne Tikinčių) protesto akcijos. Egzaminą perlaikyti neišlaikiusieji (ne neišlaikę) galės liepos 25 d. Atsiskaityti grynaisiais (ne grynais) įmonė šiuo metu negali.

Tiek paprasta, tiek įvardžiuotine forma esamojo laiko dalyvis vartojamas, kai eina pažyminiu:   

Įvykio vietoje pasirodė budintis policijos ekipažas. Po metų tapau žaidžiančiuoju treneriu. Padaugėjo žmonių, sergančių koronaviro sukelta infekcija.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:53:58

Veiklos sritys