Išėjus iš komforto zonos – tiesiai prie vieno langelio

Dažnai suabejojama, kaip rašyti vienas langelis ‒ su kabutėmis, pradėti didžiąja ar dar kaip?

Terminizuoti junginiai rašytini be kabučių, todėl Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto vieno langelio principo pavadinimas rašytinas be kabučių.

Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Taigi ne tik  vieno langelio principas, bet ir vienas langelis – vietos, kur informacija suteikiama ir prašymai priimami, pavadinimas rašytinas mažąja ir be kabučių

Taip pat rašytume ir gyvybės langelis, komendanto valanda, mirties kilpa (figūrinis lėktuvo skridimas), komforto zona.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:56:51

Veiklos sritys