Į(si)gijo > į(si)gijimas

Neseniai mūsų įstaiga gavo raštą iš vienos kolegijos „Dėl aukštojo mokslo įsigyjimo“. Įdomu įdomu… Kodėl gi neįsigijus dar vieno aukštojo mokslo diplomo? Kolegijoje juk turbūt nesunku studijuoti, o ir nuotoliniu būdu štai galima…

Įdomu ir tai, ar būtinas šios kolegijos dėstytojams vidurinis išsilavinimas? Gal nebūtinas… Nes mokykloje visi mokėmės, kad priesagos -imas vedinių pamatas – veiksmažodžių būtojo kartinio laiko formos, todėl įsigijo > įsigijimas, taip pat išgyti, išgyja, išgijo – išgijimas. Dar plg.: ginti, gynė > gynimas; ryti, rijo > rijimas; kulti, kūlė > kūlimas; griūti, griuvo > griuvimas; kelti, kėlė > kėlimas.

Kai pamatas – veiksmažodžio esamojo laiko forma įsigyja, tada šaknyje rašoma balsė y – įsigyjamas, įsigyjama. Kai pamatas – bendratis įsigyti, taip pat rašoma balsė y – įsigytų, įsigydamas. Išimtis – būsimojo laiko forma: įsigyti > įsigis.

Na ir sunki ta lietuvių kalbos rašyba…  O gal kolegijoje dėstys anglų kalba? Būtų puiku!

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:50:05

Veiklos sritys