Kaip vertinami žodžiai „moderuoti“, „moderatorius“?

Vieniems tarptautiniams žodžiams atrandami arba sukuriami tinkami lietuviški pakaitai, kitiems – ne. Taip atsitiko ir su žodžiu moderatorius.  

2005 metų „Kalbos patarimų“ knygoje „4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“ (p. 79) žodis moderuoti buvo vertintas kaip neteiktinas vartoti. Teikti lietuviški šio žodžio pakaitai: vedėjas, vedėja, vadovas, vadovė; pirmininkas, pirmininkė.

Tačiau iš vartosenos žodžiai moderuoti, moderatorius nesitraukia, jie pavartojami, kai reikia parinkti žodį, apimantį ir diskusijos vadovo, ir vedėjo, ir diskusijos temų, problemų iniciatoriaus funkcijas.

Kalbos komisija, atsižvelgusi į tai, 2013 m. sausio 24 d. posėdyje nutarė žodžius moderuoti, moderatorius vertinti kaip vartotinus tarptautinius žodžius.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:31:59

Veiklos sritys