Kalbėdami ne tik taisyklingai kirčiuokime

Susirinkę į pirmąjį posėdį Savivaldybės tarybos nariai susirūpino dėl kai kurių žodžių, esančių priesaikos tekste, kirčiavimo. Gaila, daugeliui tai parūpo per vėlai, todėl kai kas (bet tikrai ne visi) sukirčiavo žodžius neteisingai.

Taigi, žodis téisė yra pirmosios kirčiuotės, todėl visuose linksniuose kirtis liks toje pačioje vietoje:  vadovaujamės téise, nepažeidžiame téisių ir t. t.

Žodis interèsas yra antrosios kirčiuotės, − svarbiau žinoti, kad vienaskaitos galininke (interèsą) priešpaskutinis skiemuo kirčiuotas trumpas, todėl kirtis šoks į galą „pavojinguose“ linksniuose, t. y. vienaskaitos įnagininke ir vietininke, daugiskaitos galininke: su interesù, giname interesùs. Beje, atstovaujame ne kieno nors interesus, o interesams, − bet čia jau kalba apie linksnių vartojimą.

Taip pat kirčiuoti reikia ir žodį projèktas (2) – džiaugiamės šiuo projektù, įgyvendiname projektùs, šiame projektè yra klaidų.

Ne visais atvejais taisyklingai kirčiuojamas žodis sprendìmas (2). Nesutinkame su šiuo sprendimù, priimame  sprendimùs, taip sakoma sprendimè.

Toks yra šių metų biudžètas (2), gyvensime su tokiu biudžetù, tiek lėšų turime biudžetè, stebime kitų savivaldybių biudžetùs.

Netiesa, kad kalbininkai „neleidžia“ kirčiuoti taip, kaip norime. Tiesiog ši priešpaskutinio skiemens taisyklė yra kaip matematikos formulė, kaip aksioma, kurios negalima neigti.

Iš tiesų Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra atsižvelgusi į vartojimo polinkius ir liberalizavusi labai daug žodžių, nesaistomų griežtų taisyklių, kirčiavimą, pavyzdžiui:

abipùsis, -ė 2, abìpusis, -ė 1 

asmenìnis, -ė 2, asmẽninis, -ė 1

eksper̃tas, -ė 2, ekspèrtas, -ė 1

euròpinis, -ė 1, europìnis, -ė 2

gáirė 1, gaĩrė 2

gamtìnis, -ė 2, gam̃tinis, -ė 1

piliãkalnis 1, pìliakalnis 1 

tiẽsinis, -ė 1, tiesìnis, -ė 2

vardìnis, -ė 2, var̃dinis, -ė 1

veĩslinis, -ė 1, veislìnis, -ė 2

Žinoma, būtų gerai, kad Tarybos nariai, pradėję eiti naujas pareigas (ne būdami naujose pareigose), nedarytų ir kitų klaidų, − ne vien kirčiavimo. Pavyzdžiui, nesakytų šiai dienai yra taip paskaičiuota (šiuo metu yra taip apskaičiuota).

Vieni kitus taip pat kviestų puodelio (ne puodeliui) kavos…

Na, ir dar daug ko nesakytų, bet apie tai – kitą kartą.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:50:35

Veiklos sritys