Kas gali daryti kalbos klaidų, o kas ne?

Valstybinė kalbos inspekcija yra institucija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos nutarimų. Už didžiąsias kalbos klaidas ši institucija, kaip ir savivaldybių kalbos tvarkytojai, gali taikyti administracinių nusižengimų nuobaudas.

Ir štai… Gauname tokį dokumentą, pasirašytą Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko, kurio pavadinime šiurkštoka skyrybos klaida, ─ neišskirtas išplėstas pažyminys, einantis po pažymimojo žodžio.

2019 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SKIRTŲ VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS FUNKCIJAI ATLIKTI SĄRAŠAS (= …DOTACIJŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS FUNKCIJAI ATLIKTI, SĄRAŠAS)

Žvilgtelėjus į dar vieną Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pasirašytą dokumentą darosi dar įdomiau:

O kas čia įdomaus? Ogi tai, kad vietininkas tame skaičiuje – didžioji kalbos klaida. Daikto būviui, būsenai ar požymiui reikšti vietininkas nevartotinas, todėl ne tame skaičiuje, o iš to skaičiaus arba tiesiog iš jų.

Taigi, kas skirs Kalbos inspekcijos viršininkui baudą? Kaip tarstelėjo viena kolegė: Quod licet Jovi, non licet bovi (Kas galima Jupiteriui, negalima jaučiui)… Tai va, žinokit… 

 -db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:50:13

Veiklos sritys