Kompetencija ir jos ribos

Sunku suvokti daiktus be ribų, gal todėl jas dažnai ir minime. O ar reikia? Jei vartojame vietininką, tai visai blogai. Daiktavardžio vietininkas ribose veiksmo pagrindui ar būdui reikšti yra vengtinas, vartotinas pusdalyvis; padalyvis, prielinksninė konstrukcija pagal ką ir pan., pvz.: Klausimą spręskite savo kompetencijos ribose (taisoma pagal savo kompetenciją; neperžengdami savo kompetencijos). Mūsų bendrovės apskaita tvarkoma įstatymų ribose (taisoma pagal įstatymus; neperžengiant įstatymų).

O jei kitas linksnis?

Prašyme išdėstytų aplinkybių nagrinėjimas nepatenka į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kompetencijos ribas.

Nėra didelė klaida, bet geriau apsieiti be tų ribų. Tiesiog nepatenka į kompetenciją, nepriklauso savivaldybės kompetencijai.

Būti kieno kompetencijoje – taip pat nevartotinas pasakymas: Sprendžia visus klausimus, esančius ministerijos kompetencijoje (=priskirtus, priklausančius ministerijos kompetencijai).

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:51:00

Veiklos sritys