Kreipkimės be kliūčių!

Štai su kolege gavome iš vieno svarbaus žmogaus atsakymą į mūsų šventinį sveikinimą:

Linksmosios, Rita, ir, Margarita, dėkojame Jums ir taip pat siunčiame kuo šilčiausių linkėjimų 🙂

Būtų smagu, jei ne pojūtis, lyg kelis kartus už rąsto užkliūtum… 

Taip, kreipinius reikia skirti, bet juos skiriant taip pat galioja ir vienarūšių sakinio dalių skyrimo taisyklės, − jei du kreipiniai (taigi dvi vienarūšės sakinio dalys) sujungiami jungtuku ir, tai kablelių dėti nereikia.

Pažyminys, einantis prieš pažymimąjį žodį (šiuo atveju pažyminys linksmosios apibūdina abu kreipinius), neskiriamas.

Taigi, taisyklingai būtų taip:

Linksmosios Rita ir Margarita, dėkojame Jums ir…

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:50:09

Veiklos sritys