Kviečiame ko ir ką (veikti)

Veiksmažodis kviesti su naudininku neteiktinas tikslui reikšti su siekimo reikšmės veiksmažodžiais: Žurnalistai kviečia politikus atviram pokalbiui (taisoma atviro pokalbio; į atvirą pokalbį); Pirmininkas buvo kviečiamas deryboms (taisoma derybų, į derybas, derėtis).

Junginių kviesti sakyti kalbą, kviesti žiūrėti rungtynes ir pan. vertinimo griežtumas priklauso nuo to, ar veiksmažodis kviesti laikytinas tikru siekimo reikšmės veiksmažodžiu, kiek įtakos linksnio parinkimui turi bendratis.   

Kai kurių kalbininkų nuomone, kviesti nėra tikrasis siekimo reikšmės veiksmažodis, junginiuose kviesti sakyti kalbos, kviesti žiūrėti rungtynių išleidus bendratį kilmininkas nenatūralus, todėl šių junginių su galininku griežtai vertinti nereikėtų.

Taigi junginiuose kviesti sakyti kalbą (kalbos), kviesti žiūrėti rungtynes (rungtynių), kviečiame pasižiūrėti antrąją laidą (antrosios laidos), kviesti pasirašyti pirkimo−pardavimo sutartį (sutarties) galimi tiek galininkas, tiek kilmininkas.

Junginiuose kviesti tarti žodį, nuo šiandien kviečiame teikti paraiškas kilmininkas visai nenatūralus (pirmame galininką paremia ir tai, kad tarti žodį šiek tiek frazeologizuotas junginys, antrame teikti paraiškas – kanceliarinis pasakymas).

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31 11:42:46

Veiklos sritys