Ne šventieji puodus lipdo, bet taisyklės galioja ir jiems

Nelietuviškos kabutės, angliški žodžiai ar lietuviški su klaidomis – tai įprasta Registrų centro Juridinių asmenų registro, dėl kalbos taisyklingumo mažai sukančio galvą, nors tai jį (ir pačias įmones, įstaigas, visuomenines organizacijas, teikiančias pavadinimą registruoti) įpareigoja Valstybinės kalbos įstatymas, Civilinis kodeksas (2.40 str.) ir kiti teisės aktai, darbo praktika.  

Štai dar vienas naujas (nors būna ir daug blogiau) pavyzdys, − prieš šventaisiais paskelbtų asmenų vardus apibūdinimas šventasis turi būti rašomas įvardžiuotine forma (taigi, ne šventas), − o Juridinių asmenų registre registruota Švento Jokūbo kelio asociacija. Šios asociacijos pavadinimas turėtų būti Šventojo Jokūbo kelio, − nes pavadinime įvardijamas būtent šventojo vardas. Tai, kad mūsų savivaldybė tampa šios asociacijos nare – sveikintina, − tačiau ir vėl sudaroma prielaida pavadinimui su kalbos klaida klaidžioti viešojoje erdvėje – juk jis rasis ne tik teisės aktuose, bet ir bus linksniuojamas žiniasklaidos, rasis turistiniuose maršrutuose, kryptarodėse, socialinių tinklų įrašuose.

Beje, rašant šventųjų vardus, būdvardis šventasis arba trumpinys šv. rašomi mažąja raide, − trumpinys šv. rašomas didžiąja raide, kai įeina į geografinį tikrinį pavadinimą (a) ar eina kitokio tikrinio pavadinimo pirmuoju žodžiu (b):

a) Šv. Lauryno upė, Šv. Stepono gatvė, Šv. Morkaus aikštė;

b) Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Onos atlaidai, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Šv. Rapolo Kalinausko gimnazija (bet kai pavadinimas sutrumpintas ir trumpinys ne pirmasis pavadinimo žodis – Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija); Šv. Baltramiejaus naktis (istor. įvykio tikrinis pavadinimas), Šv. Patriko diena (nacionalinės Airijos ir kai kurių kt. šalių šventės pavadinimas).

Stilistiškai didžiąja raide rašomi tokie religiniai sudėtiniai pavadinimai, kaip Šventoji Dvasia, Šventasis Tėvas, Šventasis Raštas, Švenčiausiasis Sakramentas. Šiuose pavadinimuose rekomenduojama būdvardžio netrumpinti.

Prie švenčių pavadinimų Kalėdos, Velykos, trumpinys šv. rašomas mažąja raide, nes nelaikomas tikrinio vardo sudedamąja dalimi, tačiau stilistiniais sumetimais pavartota didžioji raidė ne klaida. 

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:59:47

Veiklos sritys