Užprotokoluokime: medžiagos įrašytos į aktą

Ar taisyklinga aktuoti, užaktuoti? Pvz., medžiagos stogo statybai buvo užaktuotos?

Ne, sakytina aktu patvirtintos, į aktą įrašytos ar pan.

Galbūt aktuoti, užaktuoti norima vartoti pagal analogiją su protokoluoti, užprotokoluoti. Šie žodžiai darybiškai taisyklingi (plg. užblokuoti, užfiksuoti ir pan.), vartojami reikšme „įrašyti į protokolą“.

Kanceliarinės kalbos patarimuose, kuriuos galima rasti internete, teikiama dar keletas svarbių vartosenos atvejų:

Aktas − specialiai surašomas dokumentas, patvirtinantis tam tikrus faktus ar įvykį: tikrinimo aktas, sandėlio perdavimo aktas.

Surašyti aktą (ne sustatyti): Surašė sandėlio perdavimo aktą. Kiekvienu atveju surašomi (ne sustatomi) tikrinimo aktai;

sudaryti aktą – ne klaida, bet geriau surašyti aktą: Po patikrinimo sudaromas (geriau surašomas) aktas;

pagal aktą – pasakymas, reiškiantis rėmimąsi ir įteisinimą aktu: Dokumentai perduodami pagal aktą; netinka įnagininkas: perduoti aktu.

Lietuvos valstybės atkūrimo (ne atstatymo) aktas. Oficialūs svarbiausių dokumentų pavadinimuose visi žodžiai rašomi didžiosiomis: Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas.

Jauskime prasminius skirtumus:

Defektinis aktas reikštų sugadintą, turintį trūkumų aktą. Surašytas dėl defektų aktas vadintinas prekės defektų aktu.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:58:52

Veiklos sritys