Vadovaudamiesi atsižvelkime, o atsižvelgdami vadovaukimės

Būna, kad žmonės išmoksta dalį taisyklės ir, pavyzdžiui, vietoj padalyvių „vadovaujantis“ ir „atsižvelgiant“ jau taisyklingai vartoja pusdalyvius  „vadovaudamasis (-asi)“ ir „atsižvelgdamas (-a)“ asmeniniuose sakiniuose, pvz.:

Vadovaudamasis įstatymo straipsniu nusprendžiu (aš ir vadovaujuosi, ir nusprendžiu , todėl – vadovaudamasis)

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, komisija nusprendė (komisija ir atsižvelgė, ir sprendė, todėl – atsižvelgdama)

Kai sakinys beasmenis, vartojame padalyvį:

Vadovaujantis įstatymo straipsniu yra nuspręsta.

Atsižvelgiant į tvarkos aprašo punktą ir į ministerijos kvietimą, yra siūloma dalyvauti mokymuose.

Padalyvis nevartotinas šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose visais atvejais, ne tik kalbant apie vadovavimąsi teisės aktais arba atsižvelgimą į ką nors, pvz.:

Nesutinkant (= Nesutikdamas) su mūsų priimtu sprendimu Jūs turite teisę jį apskųsti Visuomeninei administracinių ginčių komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Kuo remiantis (= remdamasis) laikraštis skelbia tokią informaciją?

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:42:37

Veiklos sritys